Η συνεργασία της GIM με την «Datalabs» ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στα πλαίσια του “Search Engine Optimization” για έννοιες όπως είναι το «Data Recovery».

 

 

Οι αρχικές ενέργειες της GIM στέφθηκαν με επιτυχία… Έτσι, δημιουργήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης και μας ανατέθηκε ο επανασχεδιασμός του Site της εταιρίας με σκοπό την βελτίωση του προφίλ, του σχεδιασμού καθώς και του Conversion Rate της.

Η GIM ανάλυσε τις ανάγκες του πελάτη της και το εν δυνάμει target group της εταιρίας.

To Site μελετήθηκε και σχεδιάστηκε βάσει στρατηγικής:

  • Δημιουργήθηκε μια εντυπωσιακή μακέτα στο Photoshop
  • Σχεδιάστηκε με ελκυστικό τρόπο έτσι ώστε να υπάρξει μια 1η θετική εντύπωση στον επισκέπτη/χρήστη
  • Βασίστηκε σε εργονομική και φιλική πλοήγηση για να καθοδηγηθεί o καταναλωτής στην υπηρεσία που χρειάζεται.

Έπειτα, σχεδιάστηκαν οι βασικές μακέτες των εσωτερικών σελίδων και σε συνέχεια του feedback -που λάβαμε από τον πελάτη μας- καταλήξαμε στο τελικό εικαστικό. Ο ανασχεδιασμός ολοκληρώθηκε εφιστώντας την προσοχή μας στη σωστή χρήση των εργαλείων που παρέχει το WordPress και τον ποιοτικό κώδικα CSS.

Οι πρώτες εντυπώσεις των επισκεπτών είναι ήδη πάρα πολύ θετικές!

  • Ανεπιφύλακτα σας συστήνουμε την www.datalabs.gr γιατί η σωτηρία των δεδομένων σας είναι το βασικότερο τους μέλημα από το 2013…