Από τον Μάιο του 2017, το EshopElectric εμπιστεύθηκε στην GIM – Greek Internet Marketing ως συνεργάτη στον τομέα του Digital Marketing. Μέχρι εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούσε το Google Adwords κατά κύριο λόγο για τη δημιουργία brand awareness, και αποστολή της GIM ήταν να το μετατρέψει σε ένα performance εργαλείο, του οποίου ο κύριος στόχος θα ήταν η μετρήσιμη Απόδοση της Επένδυσης (ROI).

Στόχοι που τέθηκαν:

  • Βελτίωση του ROI
  • Αύξηση των online πωλήσεων
  • Βελτίωση ποιοτικών στοιχείων του λογαριασμού

 

Αποτελέσματα Digital Marketing Στρατηγικής

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά από τις πρώτες εβδομάδες, ενώ με το πέρας 3 μηνών οι στόχοι είχαν εκπληρωθεί σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό. Οι online πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ η επιστροφή της επένδυσης ανέβηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.


+35%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

+221%
CTR
AdWords

Αύξηση του ROI 30% επιπλέον από το επίπεδο που τέθηκε αρχικά ως στόχος

Αύξηση των online πωλήσεων κατά 35%

Αύξηση CTR κατά 221%

Quality Score Λογαριασμού 9/10

Αύξηση της επικοινωνίας των πελατών μέσω του site κατά 22%

Βελτίωση των προβολών σελίδων κατά 7,2%

Βελτίωση της μέσης διάρκειας περιόδου σύνδεσης κατά 8%

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:

  • Έρευνα και ανάλυση του αγοραστικού κοινού
  • Θέσπιση Digital Marketing Στρατηγικής
  • Αναλυτικό segmentation στη δομή του Διαφημιστικού Λογαριασμού
  • Hands on – εκτέλεση ενεργειών
  • Έλεγχος και συνεχής βελτιστοποίηση
  • Διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη προκειμένου να υπάρχει πληροφόρηση για την απόδοση των διαφημίσεων αλλά και για την παροχή συμβουλών από την πλευρά της GIM, ώστε το eshop να βελτιώνεται σε Conversion Rate και Avg.Basket Value

 

Σύνοψη

Αναλαμβάνοντας έναν λογαριασμό που είχε ως φιλοσοφία το awareness, η GIM πέτυχε ουσιαστικά την πλήρη αναμόρφωσή του σε εργαλείο παραγωγής revenue, με κύριο στόχο το υψηλό ROI.

Ο τελευταίος όχι μόνο επετεύχθη, αλλά ξεπεράστηκε κατά 30%. Επίσης, οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35%.

Θέλετε παρόμοια αποτελέσματα;

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και ένας ειδικός της GIM θα επικοινωνήσει μαζί σας!