Οι μελέτες που έχει διενεργήσει η GIM δείχνουν πως για την αποτελεσματική προώθηση Mobile Apps στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό απαιτείται ο συντονισμός και η σωστή εκτέλεση πολλών παράλληλων ενεργειών που έχουν σχέση με την ίδια την εφαρμογή, το Website, τη διαφήμιση και το App SEO ώστε να εμφανίζεται ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης στα App Stores (iOS & Android).

Για το λόγο αυτό η πρόταση μας περιλαμβάνει όχι μόνο τη δημιουργία διαφημιστικών Campaigns αλλά και τη Συμβουλευτική ώστε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες με σωστό μεθοδικό τρόπο και με κατάλληλη σειρά προτεραιότητας.

Οι ενέργειες για το Moble App Marketing περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Δημιουργία Δελτίων Τύπου στα Αγγλικά
 • Δημιουργία Landing Page για την Εφαρμογή
 • Δημιουργία Βίντεο παρουσίασης της Εφαρμογής
 • Αγορά Banner Διαφήμισης από οικονομικά Ad Networks
 • Διαφήμιση στο Stumbleupon
 • Διαφήμιση για Mobile App Downloads στο Facebook
 • (πληροφορίες: https://www.facebook.com/business/goals/promote-your-app)
 • Διαφήμιση στο Google AdMob
 • (πληροφορίες: http://www.google.com/admob/)
 • Διαφήμιση στο Twitter
 • (πληροφορίες: https://blog.twitter.com/2014/a-new-way-to-promote-mobile-apps-to-1-billion-devices-both-on-and-off-twitter)
 • ASO – App Store Optimization
 • Βελτιστοποίηση των τίτλων, περιγραφών και άλλων τεχνικών στοιχείων ώστε η εφαρμογή να έχει υψηλότερες πιθανότητες να ανέβει στα αποτελέσματα αναζήτησης στα App Stores
  (πληροφορίες: https://blog.kissmetrics.com/app-store-optimization/)
 • Βελτιστοποίηση Εφαρμογής
  ώστε να παρακινεί τον χρήστη να αγοράσει τις άλλες mobile εφαρμογές για παραμύθια
 • Outreach Campaign σε App Review Sites
  με σκοπό να βάλουν μια παρουσίαση και αξιολόγηση της Mobile εφαρμογής στο Site τους όπως στα 148apps, AppStoreApps and AppAdvice
 • Social Media Marketing
 • Outreach Campaign σε δημοφιλή σχετικά FB Pages, Forums & Blogs

Αν επιθυμείτε την επαγγελματική υποστήριξη στις παραπάνω ενέργειες, ώστε να υλοποιηθούν σωστά με τον κατάλληλο σχεδιασμό επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.