Θέσεις Εργασίας

Πρόσφατες Αγγελίες - Θέσεις Εργασίας

 

https://gim.workable.com/

 

 

 

Μόνιμες Άνοιχτες Θέσεις

 

Α) Senior Web Developer

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και διαχείριση, τόσο σε backend όσο και σε frontend επίπεδο, καθώς και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στο προγραμματισμό σε σύγχρονες γλώσσες και εργαλεία ανάπτυξης στο web. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων και ιστοσελίδων σε Magento και Drupal CMS αντίστοιχα, και την υποστήριξη eshops & sites.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Project Management Skills, Drupal modules development experience, Debugging skills και γνώσεις μετατροπής PSD σε HTML/CSS (ιδανικά με χρήση Bootstrap, Omega ή/και Zen responsive).

 

Β) Marketing Manager

Η θέση αφορά full - time έμπειρο, ικανό στέλεχος Digital Marketing με γνώσεις PPC & SEO. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και να είναι Performance Oriented. Προσφέρεται εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ