Χαρακτηριστικά του Magento 2

ΕΠΙΠΕΔΟ:
Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Average: 3.2 (6 votes)

Η νέα έκδοση του Magento 2 παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές από την έκδοση 1. Διαθέτει ένα σαφώς πιο μοντέρνο διαχειριστικό, και χρήσιμες λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο στην καθημερινή διαχείριση προϊόντων και παραγγελιών.

Όσον αφορά τους προγραμματιστές οι διαφορές είναι τόσο ριζικές που από τη μια παρέχουν εξαιρετική ευελιξία και από την άλλη καθιστούν την προσαρμογή ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη.

Ας δούμε τα out of the box χαρακτηριστικά του Magento 2:

 


Marketing, Promotions, and Conversion Tools

•    Set related products, up-sells, and cross-sells

•    Set promotional pricing for specific stores, categories, customer groups, or products

•    Create flexible coupons for specific stores, customer groups, time periods, products, and categories

•    Export coupon codes for offline distribution, email, newsletters, and more • Track and report coupon usage

•    Set multi-tier pricing for quantity discounts

•    Get minimum advertised price (MAP) support

 

Search Engine Optimization

•    Control multiple websites and stores from one administration panel

•    Define roles and permissions to control access to administrative features

•    Use the content management system to create and easily edit pages and content blocks

•   Automatically generate a Google sitemap

•   Create search engine friendly URLs

•   Take full control of URLs with URL rewrites

•   Create metadata for products, categories, and content pages

 

Site Management

Choose from a wide variety of templates that are 100% customizable

•    Get support for multiple languages and currencies

•    Offer free shipping options

•    Bundle products

•    Create customizable category landing pages

•    Show recently viewed and compared products

•    Showcase new items with dynamic new product lists

•    Save unpurchased items for the shopper’s next visit with  persistent shopping cart

•    Create newsletters and manage their distribution

•    Add Facebook, Twitter, and email links for sharing products

•    Set tax rate based on location, product type, or customer group (i.e., wholesale vs. retailer)

•    Use a Web Services API for easy integration between Magento and third-party applications

•    Batch import and export catalog and customer information

•    Add CAPTCHA functionality to help prevent automated software from attempting fake logins


Catalog Management

•   Display simple, configurable (e.g., choose size, color, etc.), bundled, and grouped products

•   Display virtual products

•   Include downloadable/digital products with samples

•   Define unlimited product attributes

•   Create pre-defined attribute sets for quick product creation

•   Easily manage inventory with support for backordered items

•   Receive notification when inventory needs to be replenished

•   Choose out-of-stock messaging and display options

•   Define minimum and maximum product quantities that can be added to the cart

•   Mass-assign a value to multiple products for batch updates to products

•   Automatically resize images and include watermarking

•   Use advanced pricing rules and get support for special prices, customer group prices, and tiered pricing

•   Rewrite and redirect search results if customers are searching and receiving no results • Moderate reviews and product tags

•   Allow customer personalized products – upload images and text for monogramming, etc.

 


Catalog Browsing

•   Filter products in categories and search results by price  range, brands, color swatches, and other attributes with layered/faceted navigation

•   View product category items in grid or list format

•   View product comparisons with history

•   Display a recently viewed products module

•   Add breadcrumbs

•   Define search synonyms to expand search results

•   Add a popular search terms cloud

 


Product Browsing

•   View multiple images per product

•   Zoom-in on product images

•   Include swatches to show colors, fabrics, and more

•   Set related products, up-sell, and cross-sell

•   Display stock availability

•   Show pricing tiers

•   Show product option selection

•   Include grouped products view

•   Include option to add product to wish list

•   Add Facebook, Twitter, and email links for sharing products

 


Checkout, Payment and Shipping

•   Use one-page checkout

•   Use guest and registered user checkout

•   Ship to multiple addresses in one order

•   Add option for account creation at beginning  of checkout

•   Get SSL security support for orders on both front-end and back-end

•   Save shopping cart

•   Accept gift messages per order and per item

•   Show tax and shipping estimates in the shopping cart

•   Save credit card method for offline payments

•   Authorize and charge upon shipment or checkout

•   Integrate with multiple PayPal gateways

•   Integrate with Authorize.net

•   Accept checks and money orders

•   Accept purchase orders

•   Get additional payment extensions through Magento Connect

•   Select PayPal Credit as a payment option

•   Integrate shipping with label printing for all major carriers

•   Receive real-time shipping rates from UPS, UPS XML (account rates), FedEx (account rates), USPS, and DHL

•   Specify allowed destination countries based on shipping method

•   Set flat rate shipping per order or item

•   Set table rates for weight, price, destination, and number of items

•   Provide free shipping

•   Provide on-site order tracking from customer accounts

 


Order Management

•   View, edit, create, and fulfill orders and/or invoices from the admin panel

•   Create multiple invoices, shipments and credit memos per order to allow for split fulfillment

•   Print invoices, packing slips, and shipping labels

•   Enable customer service representatives to create orders and customer accounts, and update products and coupons in customers’ shopping carts and wish lists

•   Receive email notifications and RSS feeds with order status

•   Create custom order status labels to track progress

 


Customer Accounts

•   View comprehensive account dashboard

•   Choose default billing and shipping addresses

•   Include address book with unlimited addresses

•   See order status and history

•   Allow re-ordering from account

•   View recently ordered items

•   Include sharable wish list

•   Manage newsletter subscriptions

•   View product reviews submitted

•   View product tags submitted

•   Access downloadable/digital products

 


Customer Service

•   Use Contact Us form

•   Create and edit orders from the admin panel

•   Provide feature-rich customer accounts

•   See order history with status updates

•   View order tracking from account

•   Create customizable transactional emails for order status, account updates, password resets, and more International Support

•   Receive support for localization, multiple currencies, and local tax rates

•   Receive support for accented characters and  right-to-left text

•   Get product with six translations (French, Dutch, German, Spanish, Portuguese, Chinese)

•   All possible languages supported

•   Configure list of allowed countries for site registration, shipping, and billing

 

Analytics and Reporting

•   Receive support for Google Universal Analytics

•   Access the following reports through the admin dashboard:

-        Sales report

-        Tax report

-        Abandoned shopping cart report

-        Best viewed products report

-        Best purchased products report

-        Low stock report

-        Search terms report

-        Product reviews report

-        Tags report

-        Coupon usage report

-        Total sales invoiced report

-        Total sales refunded report

•   Support fixed product taxes, such as WEEE/DEEE in the EU

•   Automatically calculate tax for transactions in the EU with VAT-ID validation2

•   Use EU cookie notification to simplify EU Privacy and Electronic Communications Directive compliance

 

Mobile Commerce

Responsive Design

• Quickly create a site optimized for any device using an included base responsive design reference theme

The responsive design:

-      Can be easily customized for a faster time  to market

-      Includes all major flows, product types, and features

-      Reduces long-term maintenance costs and eases site updates

-      Offers SEO benefits by using Google’s preferred approach to optimize mobile sites

-      Enables customers to read notifications and promotional mailing on mobile devices through responsive emails and newsletters

 

SOURCE: http://info2.magento.com/rs/magentosoftware/images/Magento_Feature_List.pdf 

Κατηγορία

Πείτε μας τη γνώμη σας!