9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

GIM Tips για το FORUM MARKETING 2018

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει ένα forum σε μια σελίδα, είναι ότι μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί το target group κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπουδαίο για ένα σωστό marketing. Αλληλεπιδρώντας μέσα σε ένα forum με τους χρήστες, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι για εσάς, καθώς έτσι αυξάνεται η δημοφιλία της επιχείρησης.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

GIM Ενημέρωση για το GDPR

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Απο τις 25 Μαίου και μετά, βρίσκεται σε ισχύ ο νέος νόμος (GDPR) για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος αυτού του νέου νόμου, είναι η αύξηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η μη συμμόρφωση σε αυτά που ορίζει το GDPR, μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλα πρόστιμα.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

GIM Tips για το VIDEO MARKETING 2018

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 2η θέση με τις περισσότερες προβολές σε βίντεο, και δεδομένου ότι η ύπαρξη βίντεο σε ένα site μπορεί να αυξήσει το convertion rate, το video marketing αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε επιχείρηση.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

Η μεθοδολογία GIM BCR2 στο Digital Marketing

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Η μέθοδος BCR2 είναι μια μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε από την GIM, η οποία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς κλάδους και είναι η πλέον καταλληλότερη και αποδοτικότερη μέθοδος για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η GIM, μελετώντας συνεχώς τον ανταγωνισμό, είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα προωθήσει, που θα το προωθήσει αλλά και με ποιον τρόπο.

Σελίδες