9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

Βασικά tips για το CRO - Conversion Rate Optimization

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Η αύξηση επισκεψιμότητας σε ένα site είναι κάτι θεμιτό για κάθε επιχείρηση. Αν όμως αυτή η επισκεψιμότητα σταδιακά δεν μετατραπεί σε πελατεία, είναι κάτι που δεν θα έχει αξία καθώς δεν θα αποφέρει κέρδος για την επιχείρηση. Η GIM εστιάζοντας πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχει εντάξει στην μεθοδολογία BCR2, μια μεθοδολογία που η ίδια έχει δημιουργήσει και τον πυλώνα convert με σκοπό να μην υπάρχει μόνο αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και αύξηση της πελατείας.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

Τι είναι το Facebook Canvas?

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τους συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να διαφημιστεί, τότε η λύση είναι η στροφή προς το facebook canvas. Ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο canvas ή ακόμα και να προσαρμόσουμε κάποιο βάση των δικών μας αναγκών.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

GIM Tips για το FORUM MARKETING 2018

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει ένα forum σε μια σελίδα, είναι ότι μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί το target group κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπουδαίο για ένα σωστό marketing. Αλληλεπιδρώντας μέσα σε ένα forum με τους χρήστες, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι για εσάς, καθώς έτσι αυξάνεται η δημοφιλία της επιχείρησης.
9 Οκτ 2018
Internet Marketing Videos

GIM Ενημέρωση για το GDPR

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεσαίο-Προχωρημένο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
0
No votes yet
Απο τις 25 Μαίου και μετά, βρίσκεται σε ισχύ ο νέος νόμος (GDPR) για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος αυτού του νέου νόμου, είναι η αύξηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η μη συμμόρφωση σε αυτά που ορίζει το GDPR, μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Σελίδες